FANDOM


Stub-icon.png Ta strona to zalążek artykułu. Jeśli możesz, rozbuduj go.

Zmienna — w kodzie źrodłowym odnośnik do określonego miejsca w pamięci. Umożliwiają programiście bezpośredni dostęp do przechowywanych danych poprzez symboliczną nazwę określoną przy deklaracji. W różnych językach pojęcie zmiennej i deklaracja wyglądają nieco inaczej.
Zmienne tym różnią się od stałych, że ich wartość może być zmieniana także poza definicją.

Statyczne i dynamiczne typowanie Edytuj

Niektóre języki (takie jak JavaScript) nie mają statycznego typowania, dzięki czemu jedna zmienna może w różnych partiach programu przechowywać dane innego typu. Typ w takich zmiennych odnosi się do wartości, a nie do samej zmiennej. Nazywamy to dynamicznym typowaniem. Języki typowane dynammicznie często deklarują zmienne przy użyciu słowa kluczowego var.

var x = 10;
/* ... */
x = "Napis";

W niektórych językach, między innymi w C i Javie, typy są nieodłącznymi i niezmiennymi elementami zmiennej.

C/C++ Edytuj

Definicja zmiennej opiera się na poniższym szablonie:

typ nazwa1 = wartość;
typ nazwa2;

Przykład drugi (nazwa2) to deklaracja. Próba dostępu do zmiennej bez ustalonej w programie wartości może mieć nieprzewidywalne skutki i spowodować błędne działanie programu. Dopóki sytuacja na to nie pozwala (na przykład w klasach), warto definiować z domyślną wartością 0, na przykład:

float zmienna = 0.f;

Pascal/Delphi Edytuj

Zmienne trzeba deklarować po słowie kluczowym var (ang. VARiable - zmienna).

Zobacz też Edytuj