FANDOM


Main-qimg-95eba275e86a62b3d29a80514631bccc

Wykres porównujący złożoności

Złożoność czasowa
(ang. time complexity) jest sposobem na ocenę optymalizacji i szybkości algorytmu. Zazwyczaj przedstawiana jst w tak zwanym zapisie dużego O (ang. big O notation). Zapis taki pokazuje w jaki sposób ilość wykonanych przez program operacji zależy od wielkości i ilości danych wejściowych.

Wyróżniamy kilka najważniejszych rzędów złożoności obliczeniowej

 • Złożoność stała - czyli program wykona tyle samo kroków dla każdych danych wejściowych. Zapisywana jako $ O(1) $
 • Złożoność logarytmicza - czyli ilość operacji zależna logarytmicznie od ilości danych wejściowych. Zapisywana jako $ O(log(n)) $
 • Złożoność liniowa - czyli ilość operacji zależna liniowo od ilości danych wejściowych. Zapisywana jako $ O(n ^ 2) $
 • Złożoność kwadratowa - czyli ilość operacji zależna kwadratowo od ilości danych wejściowych. Zapisywana jako $ O(n ^ 2) $
 • Złożoność wykładnicza - czyli ilość operacji zależna wykładniczo od ilości danych wejściowych. Zapisywana jako $ O(2 ^ n) $

PrzykładyEdytuj

Weźmy przykładowy algorytm i sprobujmy określić jego złożoność czasową.

 procedure nasz_algorytm ( n : liczba całkowita, większa lub równa zero )
  tab : tablica liczb całkowitych
  
  for ( i = 0; i < n; i++ ) do
   wczytaj liczbę do tab [i]
  end
  
  maksimum : liczba całkowita
  maksimum = 0
  
  for ( i = 0; i < n; i++ ) do
   if tab [i] > maksimum then
    maksimum = tab [i]
   end if
  end
  
  wypisz maksimum
 end procedure

Powyższy algorytm wczytuje tablicę $ n $ liczb i wypisuje największą liczbę. Ponieważ w tym celu wykonuje $ n $ (pętla raz przechodzi przez tablicą) operacji złożoność zapiszemy jako $ O(n) $. Zamieńmy teraz pętlę z następującą.

 for ( i = 0; i < n; i++ ) do
  if tab [i] > maksimum then
   maksimum = tab [i]
  end if
  
  for ( j = i; j < n; j++ ) do
   if tab [j] > tab [i] then
    maksimum = tab [j]
   end if
  end
 end

W powyższym (bezsensownym) algorytmie nie tylko porównujemy liczbę z tablicy do maksimum, ale także wyszukujemy wartości większej w pozostałej części tablicy. W ten sposób dla kolejnych liczb wykonamy $ n, n - 1, ..., 1 $ operacji porównania. Sumując ten ciąg otrzymamy $ \tfrac{n^2}{2} + \tfrac{n}{2} - 1 $ operacji. Rząd złożoności wynosi więc $ O(n^2) $.