FANDOM


Stub-icon.png Ta strona to zalążek artykułu. Jeśli możesz, rozbuduj go.

Typ określa w programowaniu, jakiego rodzaju dane mogą być przechowywane w kontenerze (zmiennej, stałej). Można je podzielić na proste (int, float) i na złożone (klasy).

Typy danych w różnych językach Edytuj

Różne języki programowania traktują typy danych w inny sposób. Jedne zmuszają programistę do definiowania typów danych dla zmiennych lub stałych i ścisłego przestrzegania go (C++, C). Inne z kolei pozwalają na bardzo luźne traktowanie typów i automatycznie rzutują je (PHP, JavaScript).

Podstawowe typy danych Edytuj

Poniżej wypisane jest kilka podstawowych typów danych wykorzystywanych podczas programowania.

Liczba całkowita Edytuj

Liczba całkowita (integer) jest jednym z sposobów przedstawiania liczb w programowaniu. Jak sama nazwa wskazuje zmienna może przechowywać tylko liczby należące do zbioru liczb całkowitych. Zazwyczaj podczas dzielenia takich liczb wynik zaokrąglany jest w dół. Tak więc $ 5 / 2 = 2 $. Aby zaokrąglić wynik w górę można zastosować działanie $ (n + 1) / 2 $. Zakres zmiennej o typie całkowitym zależny jest od architektury procesora. Najczęściej są to 32 bity (4 bajty).

Liczba naturalna a całkowita Edytuj

W C++ oraz C liczba całkowita reprezentowana przez signed int (czyli domyślny int). Pozwala ona na wartości ujemne. Przez to zakres zmniejszony jest do 31 bitów, ponieważ jeden przeznaczony jest na znak (+ lub -). Istnieje także możliwość nie używania liczb ujemnych, zyskując w ten sposób dwa razy większy zakres. Taki typ danych w C++ definiujemy jako unsigned int.

Liczba zmiennoprzecinkowa Edytuj

Liczba zmiennoprzecinkowa jest sposobem reprezentacji liczby rzeczywistej w programowaniu. Procesory posiadają specjalne jednostki dedykowane obliczeniom na tych liczbach. W pamięci liczba zapisywana jest w notacji wykładniczej, znajdują się tam dane o jej znaku, mantysie, bazie oraz wykładniku. Przedstawiana jest więc w postaci $ S * M ^ P $, gdzie S, M i P kolejno oznaczają znak, mantysę oraz potęgę. Liczby zmiennoprzecinkowe są przechowywane w przybliżeniu zgodnym z dokładnością użytego typu zmiennej.

Ważnym jest aby pamiętać, że liczb zmiennoprzecinkowych nie możemy do siebie przyrównywać, tak jak robimy to z liczbami całkowitymi. Jak wiadomo dane przechowywane są w postaci binarnej, a wiele ułamków (na przykład 0.1) nie mają skończonych rozwinięć dziesiętnych, przez co wyniki działań wykonanych w różnej kolejności mogą się od siebie różnić.

Zmienne tekstowe Edytuj

Zmienne tekstowe występują w programowaniu w postaci pojedynczych znaków lub ich ciągów. Pojedyncze znaki mogą być reprezentowane przez jeden (w przypadku zwykłego ASCII) lub więcej (np. Unicode) bajtów. Ciągi znaków w programowaniu nazywamy string. Zazwyczaj ciąg znaków zakończony jest zerowym bajtem dla ułatwienia interpretacji i zaznaczenia jego końca w pamięci.

Zobacz teżEdytuj