FANDOM


Delete-icon.png Ten artykuł został oznaczony jako kwalifikujący się do ekspresowego skasowania.

Czasem przydatne są pewne sztuczki... tylko do języka C++!

Liczby "losowe" Edytuj

Standardowo nie ma czegoś takiego jak liczba losowa. Ale można użuć:

   srand(time(NULL));

Wtedy losowe liczby będą zależeć od czasu. To się da przewidzieć. Ale kto przewidzi, że jeszcze będzie losował ile liczb ma wylosować?

   for(int i=0; i<1+rand()%(3+rand()%1000) ;i++){static int j=rand()%2;}

Sprawia że liczba jest jeszcze bardziej "losowa"