FANDOM


Tablica (ang. array) jest sposobem przedstawiania wielu wartości tego samego typu w postaci jednej zmiennej. W ten sposób. Jest to kontener, zawierający uporządkowane dane, do których można odwołać się za pomocą indeksu. Istnieją tablice statyczne, których rozmiaru nie da się zmienić oraz tablice dynamiczne, których rozmiar zmienia się gdy dodajemy do nich nowe wartości.

Tablice mogą być także wielowymiarowe. Do wartości w $ n $-wymiarowej tablicy odwołujemy się przez $ n $indeksów. Elementy w tablicy numerowane są od zera, więc pierwszy element będzie miał indeks 0, a ostatni $ m - 1 $, gdzie $ m $ to ilość elementów.

Złożoność Edytuj

Złożoność odwołania do elementu lub dodania go do tablicy jest stała $ O(1) $. Jednak w przypadku, gdy tablica jest dynamiczna i rozszerza się w miarę dodawania elementu złożoność czasowa niektórych operacji może wzrosnąć.

Usuwanie elementów Edytuj

Elementy tablicy statycznej zazwyczaj nie są usuwane. Są zerowane lub nadpisywane inną wartością, która dalej będzie interpretowana jako usunięty element. Usuwanie elementu zmusza programistę do dzielenia tablicy lub skopiowania wszystkich wartości do nowej.

Tablice w językach programowania Edytuj

Poniżej zaprezentowane zostały przykłady definiowania tablic w różnych językach programowania.

C++ Edytuj

#include <iostream>
 
using namespace std;
 
int main ( int argc, char ** argv )
{
  int * tablica = new int [10000]; // Definiowanie nowej tablicy o wielkości 10000 elementów (10000 * 4 bajtów)
 
  for ( int i = 0; i < 10000; ++i )
  {
    cin >> tablica [i];
  }
 
  delete tablica; // usuwanie tablicy
}

C Edytuj

#include <stdio.h>
 
int main ( )
{
  int tablica [10000] = { 0 }; // Definiowanie nowej tablicy o wielkości 10000 elementów (10000 * 4 bajtów)
 
  for ( int i = 0; i < 10000; ++i )
  {
    scanf ( "%d", &tablica [i] );
  }
}

JavaScript Edytuj

var tablica = [ "to", "jest", "tablica" ];
console.log ( tablica [0] ); // "to"
tablica [2] = "test"; // [ "to", "jest", "test" ]

PHP Edytuj

$tablica = array ( );
$tablica [] = 'lubię'; // dodawanie elementu
$tablica [] = 'placki';
echo $tablica [0] . $tablica [1];