FANDOM


Sortowanie przez wybór (ang. Selection sort) jest jedną z prostszych metod sortowania działającą w złożoności $ O(n^2) $. Polega na wybieraniu minimalnych (lub maksymalnej w przypadku sortowania malejącego) wartości i wstawianiu ich na kolejne miejsca tablicy. W przypadku gdy minimalna wartość znajduje się na odpowiednim miejscu przechodzimy do kolejnej.

Implementacje Edytuj

Pascal Edytuj

program sortowanie_przez_wybieranie;
uses crt;
var t:array[1..5] of char;
var i,a:integer;
var znak:char;

begin
readln(t);
for i:=1 to 8 do

for a:=(i+1) to 3 do
   begin
   if (t[i]>t[a]) then
   begin
     znak := t[i];
     t[a] := t[i];
     t[i] := znak;
   end;
end.
writeln(t);
readln;
readln;
readkey;
end.

--85.237.162.47 09:01, lis 22, 2011 (UTC)przmknwrt

C++ Edytuj

 #include <stdio.h>
#include <iostream>
#include <stdlib.h>

int main(int argc, char *argv[])
{
 int il_e; // liczba elementów
 cout<<"Wpisz ilosc elementow: ";
 cin>>il_e;  //tutaj użytkownik wpisuje ile elementowa ma być tablica
 cout<<endl;
 int tab[il_e]; //tworzymy tablicę
 for (int i=0; i<il_e; i++)         //wpisujemy wartości do tablicy
   {
    cout<<"Wpisz "<<i+1<<" element: ";
    cin>>tab[i];
   }
 int najm; //wartość zapisująca najmniejszą liczbę
 int temp; //wartość pomocnicza, do zamiany elementów tablicy
 for (int i=0; i+1<il_e; i++) // i+1 w warunku, aby wykonać tę pętlę raz mniej
   {
   najm=i; // jak mówiłem na początku pod najm podstawiamy pierwszy element
   for (int a=i; a<il_e; a++)
   //a=i: zauważmy, że w kolejnych fazach nie
   //posługujemy się elementem 1(w drugiej fazie), 1i2 (w trzeciej fazie) etc.
   //więc zaczynamy od elementu takiego, jak numer fazy(fach. tą fazę
   //nazywamy iteracją); tu przeszukujemy tablicę w posz. najm
    if (tab[a]<tab[najm]) najm=a; //jak mówiłem zapisujemy miejsce w tablicy a nie wartość

   temp=tab[i];   //  Tu
   tab[i]=tab[najm]; // zamieniam
   tab[najm]=temp;  // elementy miejscami
   };

  for (int i=0; i<il_e; i++)//pomocnicza pętla, wyświetlająca tablicę
   {
    cout<<tab[i]<<endl;
   }
  system("pause"); //nieważne
 return 0;
}