FANDOM


Sortowanie przez scalanie (ang. mergesort) jest jedną z szybszych metod sortowania. Algorytm działa w złożoności $ O(n log(n)) $ gdzie $ n $ odpowiada liczbie elementów w tablicy. Korzysta z rekurencji.

Sam algorytm przedstawia się w następujący sposób:

 1. Podziel tablicę na dwie części.
 2. Wywołaj procedurę sortowania przez scalanie dla obu części.
 3. Scal obie części.

Scalanie polega na wprowadzaniu liczb równolegle z obu części do tablicy docelowej.

Algorytm Edytuj

 procedure mergesort ( tab : tablica, p : początek tablicy, k : koniec tablicy )
  if k == p then
   return
  end if
  
  if p + 1 == k and p > k then
   swap (tab [k], tab [p]);
  end if
  
  n = p + k / 2
  mergesort ( tab, p, n )
  mergesort ( tab, n + 1, k )
  
  pomocnicza : tablica pomocnicza
  
  for (iA = p, iB = n + 1, iP = 0; iP < wielkość_tablicy (pomocnicza); iP++) do
   if (iA <= n and iB <= k) then
    if (tab [iA] <= tab [iB]) then
     pomocnicza [iP] = tab [iA]
    else
     pomocnicza [iP] = tab [iB]
    end if
   else if (iA <= n) then
    pomocnicza [iP] = tab [iA]
   else if (iB <= k) then
    pomocnicza [iP] = tab [iB]
   end if
  end
  
  skopiuj tablicę pomocnicza na miejsca tablicy tab
 end procedure