FANDOM


Parę przydatnych funkcji i operacji, które można wykorzystać w programach. Oczywiście tu są tylko przykłady - można je modyfikować np. zwiększając możliwości, zmieniając rodzaje zmiennych.

Potęga Edytuj

C/C++ Edytuj

/**
 * Liczy potęgę o wykładniku naturalnym.
 * @param k Podstawa potęgi.
 * @param n Wykładnik potęgi.
 * @return Wynik potęgi.
**/
double potega(double k, unsigned int n)
{
	float wynik = 1.f;
 
	for(int i = 0; i < n; i++) // Uwaga: definicja zmiennej "i" bezpośrednio w pętli for tylko od C99.
		wynik *= k;
 
	return wynik;
}

Pascal Edytuj

var i, k, n; {zmienne, które musisz dodać}
function potega:real;
	begin
		potega:=1;
		for i:=1 to n do potega:=potega*k;
	end;