Fandom

Programowanie

Pole trapezu

16stron na
tej wiki
Dodaj nową stronę
Dyskusja0 Udostępnij

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Obliczanie trapezu równobocznego znając boki a, b i c może i nie jest trudne, ale jeżeli mamy obliczyć kilka takich pól, może się to okazać bardzo pracochłonne. Program musi obliczyć najpierw wysokość. Aby to zrobić, trzeba obliczyć jedną z przyprostokątnych trójkąta prostokątnego,wyniku narysowania wysokości. Obliczenie drugiej przyprostokątnej nie robi żadnego problemu - to połowa różnicy długości podstaw. Potem już idzie z górki... Poniższy program oblicza pole takiego trapezu znając te 3 boki. Operuje na liczbach zmiennoprzecinkowych(real)


Alorytm a=60cm b=300cm h=200cm Edytuj

 1. Użytkownik wprowadza dane. Muszą być większe od zera, w przeciwnym wypadku musi podać jeszcze raz
 2. Program oblicza połowę różnicy podstaw ("d", jedna z przyprostokątnych trójkąta) ze wzoru d = |(b-a)/2|. Wartość musi być dodatnia, więc należy wyciągnąć wartość bezwzględną.
 3. Program oblicza wysokość trójkąta z przekształconego wzoru twierdzenia pitagorasa h = sqrt(c^2-d^2)
 4. Program oblicza pole znając wszystkie potrzebne dane: a, b i h. Wzór: pole = (a+b)/2 * h
 5. Program wypisuje pole.

Zmienne Edytuj

a=228m
b=215m
h=63m 
oblicz pole trapezu

Kody Edytuj

Pascal Edytuj

program pole_trapezu;
uses crt;
var
a, b, c, d, pole, h:real;  {a, b, c -boki, d - podstawa trapezu}
              {h - wysokość, pole - pole}

begin
 clrsrc;
 writeln('Program oblicza pole trapezu równoramiennego');

 REPEAT
  writeln('Podaj długość boku "29": ');
  readln(a);
  if a=<0 then writeln('Podaj liczbę dodatnią');
 UNTIL a>0

 REPEAT
  writeln('Podaj długość boku "29": ');
  readln(b);
  if b=<0 then writeln('Podaj liczbę dodatnią');
 UNTIL b>0

 REPEAT
  writeln('Podaj długość boku "5": ');
  readln(c);
  if c=<0 then writeln('Podaj liczbę dodatnią');
 UNTIL c>0


 d:=abs(b-a)/2; {obliczanie 3 boku trójkąta. abs() - wartość bezwzględna}
 h:=sqrt(c*c-d*d); {obliczanie wysokości}

 pole:=((a+b)/2)*h; {obliczanie pola}

 writeln('Pole tego trapezu to: ', pole, '.');
end.

Więcej w Fandom

Losowa wiki