FANDOM


Stub-icon.png Ta strona to zalążek artykułu. Jeśli możesz, rozbuduj go.

JavaScript - jest skryptowym językiem programowania. Często jest mylony z językiem Java. Został stworzony przez firmę Netscape w 1995 roku i tworzony jest do dziś. 

Zastosowanie JęzykaEdytuj

Język jest często wykorzystywany do usprawnienia interakcji między stroną internetową a użytkownikiem. Reaguje na zdarzenia, sprawdza formularze, dodaje animacje, dzięki DOM z HTML'em może także na bieżąco zmieniać tekst na stronie oraz edytować style i elementy. JavaScript uruchamiany w przeglądarce posiada ograniczony dostęp do komputera użytkownika.

Inne zastosowanie JavaScriptEdytuj

Czasami JavaScript stosowany jest w niektórych aplikacjach niezależnych od przeglądarek. Przykładem jest silnik Unity, w którym skrypty mogą być pisane zamiennie w C# lub JavaScript. Język ten jest także głównym jęykiem programowania na platformie Node.js.

JavaScript w Stronach WWWEdytuj

JavaScript, jak wyżej wspomniane, może być użyty do tworzenia strony internetowej.

Wstawianie skryptu na stronęEdytuj

Aby wstawić skrypt na stronę, należy oznaczyć go tagami <script></script>. Tagi powinny mieć artybut type ustawiony jako text/javascript. Przykład kodu obok.
<script type="text/javascript">
  function Test(){
    alert('Tak javascript może zostać dodany do kodu HTML');
  }
  Test(); // Wywołaj funkcję test
</script>

Skrypt w osobnym plikuEdytuj

Skrypt może zostać dodany także jako osobny plik. Jeżeli jest długi, jest to zalecane na poprawienie czytelności kodu. Można to zrobić za pomocą atrybutu src. Przykład na dole.

<script src="zewnętrzny_skrypt.js"></script>
<script type="text/javascript">
  Test(); // Funkcje z zewnętrznego skryptu mogą być wywołane w każdym pliku, w którym 
</script>

Podstawy SkładniEdytuj

W składni języka JavaScript posiadamy elementy podobne do elementów w innych językach. Czytaj: funkcje, zmienne, pętle, instrukcje warunkowe itd. Poniżej wypisane są podstawy składni języka.

ZmiennaEdytuj

Zmienne przechowują wartości liczbowe, tekst i wiele więcej. W JavaScript zmienne definiujemy słowem kluczowym var. Nie musimy dodawać typu zmiennej. Czyli zamiast napisać int var czy jeszcze coś innego, napiszemy tylko var. Przykład poniżej.

var liczba = 5; // typ integer, liczba całkowita
var tekst = "Tekst"; // string, zmienna zawierająca tekst
var liczba2 = 5.6; // float

FunkcjaEdytuj

Definiujemy ją za pomocą słowa kluczowego function. W przeciwieństwie do innych języków, nie musimy definiować typu zwracanego. Czyli nie zapisujemy tego int function ale jedynie function. Przykład poniżej.

<script src="zewnętrzny_skrypt.js"></script>
function FunkcjaWJS(a, b){ // definiujemy funkcję. Litery a i b oznaczają dane, które wprowadzamy do funkcji.
  var c = a + b; // dodajemy zmienne
  return c; // zwracamy c
}
// Teraz przykład użycia tej funkcji
var Test = FunkcjaWJS(4, 5); // Teraz zmienna Test będzie równa 9, ponieważ funkcja doda 4 i 5 (a i b) oraz zwróci ich sumę